BULTÜRK - Bulgaristan Türklerinin Sesi Gazetesi

Tuesday, Apr 25th

Last update04:59:16 PM GMT

You are here

Cumhuriyet Döneminde Göçler 2

E-posta yaz Yazdır PDF
1950-1951 yıllarında Bulgaristan’dan gelen 13 ve daha yukarı yaşta olanların yüzde 44.3’ü ilkokul, yüzde 2.1’i ortaöğretim, yüzde 0.1’i mesleki teknik eğitim ve yüzde 0.1’i de yüksek okul diplomalı olup, yüzde 53.4’ü diplomasız veya durumu bilinmeyenlerdir. Yüzde 48.2’si okuma yazma bilmemektedir.


                Bu dönemde gelen göçmen soydaşlardan, çoğunluğu çiftçilikle uğraşan kesimi Türkiye’de şartların uygun olmaması nedeniyle tarım dışında şehir ve kasabalarda esnaflık, tüccarlık ve işçilik gibi mesleklere girmişlerdir.

                Bu göçmen soydaşlardan özellikle Bursa’daki iskan edilenler, bölgenin geleneksel sanayi kolu olan dokuma fabrikalarında iş bulabilmişlerdir. Ayrıca, esnaf ve tüccar olarak kendi işlerini kurmuşlar, ya da beraberlik, terzilik gibi meslekleri sürdürmüşlerdir.

                Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler 1952-1960 yılları arasında yavaşlamış, bu süre içinde sadece 93 kişi yurda gelmiştir.

                195-1951 yıllarında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 154.393 soydaşın yakınlarının çoğu Bulgaristan’da kalmıştı. Parçalanmış ailelerin birleştirilmesi amacıyla 21 Ağustos 1966 tarihinde Türk-Bulgar ikili bildirisi yayınlaşmış ve daha önce Türkiye’ye göç etmiş bulunan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının gönüllü olarak Türkiye’ye göçleri konusunda anlaşma yapılması için görüş birliğine varılmıştır. 22 Mart 1968 tarihinde “Türkiye-Bulgaristan Yakın Akraba Göçü Anlaşması” imzalanmıştır. 14 maddelik bu anlaşmanın temel hükümleri şunlardır:

                –Göç, 1 Nisan’dan 30 Kasım’a kadar olan devrede yapılacaktır. Göç eden kimselerin sayısı haftada 300 kişiyi aşmayacaktır.

–Göçmenler, medeni halleri ve emlak durumlarını gösterir belgeleri tahsil ve meslekleri ile askerlik görevlerini yerine getirdiklerini ve hizmet sürelerini gösterir belgeleri ve ülkeden çıkarılmasına yasal bir engel bulunmayan diğer belgeleri beraberlerinde getirebilirler.

                –Göçmenler, göç sırasında yürürlükte bulunan mevzuata göre ihracı yasak olan mal dışındaki, ev ve kişisel eşyalarını her türlü ihraç vergisinden muaf olarak getirebileceklerdir.

                –Göç eden sanatkâr ve çiftçiler, yürürlükte olan mevzuata göre ihracı yasak olanlar dışında şahsen sahip oldukları ve sanat, meslek, şahsi işletmeleri için gerekli bulunan ve taşınabilir nitelikte alet, edevat, tezgah ve makinelerle diğer kullanılmış menkul mallarını her türlü ihraç vergisinden muaf olarak çıkarabilirler

                –Göçmenler, göç sırasında yürürlükte olan mevzuata göre, yiyecek maddelerini, ev mamullerini ve şahsi işletmelerinde elde ettikleri zirai mahsullerini getirebilirler. Göçmenler, 1 – 2 aylık aile ihtiyaçlarını karşılayabilecek buğdayı da getirebilirler.

                –Göçmenler, sahip oldukları hayvanları göçten önce serbestçe tasfiye edeceklerdir. Tasfiye işlemi, tasfiye sırasında yürürlükte bulunana mevzuata ve mevcut piyasa şartlarına göre yapılacaktır.

                –Göçmenler, göç etmeden önce gayrimenkullerini bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği zaman yürürlükteki Bulgar mevzuatına göre serbestçe tasvir edebilirler. Yetkili Bulgar makamları ise tasfiyenin gerçekleşmesine yardım edecektir.

                Bu antlaşmadan sonra 8 Ekim 1968’den itibaren göç kafileleri gelmeye başlamış ve 1979 yılına kadar gelenlerin sayısı 120 bine ulaşmıştır.

                Aşağıdaki tabloda cumhuriyet döneminde Bulgaristan’dan Türkiye’ye  göç eden soydaşların yıllara göre sayıları gösterilmiştir(1989 yılındaki büyük göçle Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın sayısı bu tabloya dahil değildir.):

 

YILLAR

SAYI

YILLAR

SAYI

1923-1933

101.507

1944

489

1934

8.682

1945

631

1935

24.968

1946

706

1936

11.730

1947

1.763

1937

13.940

1948

1.514

1938

20.542

1949

1.670

1939

17.769

1950

52.185

1940

6.960

1951

102.208

1941

3.803

1952-1960

93

1942

2.672

1968

130.000

1943

1.145

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Google Gruplar
BULTÜRK grubuna kayıt olun!
E.Posta:
BULTÜRK Grubu
Google Gruplar
E.Posta grubumuza kayıt olun!
E.Posta:
Grubumuzun sayfası...

Şuan sitedekiler

Şu anda 45 konuk çevrimiçi

Destekliyoruz


Koca Yusuf Türkiye'de
projesini destekliyoruz.

Adres: Yıldırım Mah. Şehit Kamil Balkan Cad. No:114/A Bayrampaşa - İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 212 511 63 47 Belgegeçer(Fax): +90 212 511 33 91 E.Posta: bilgi@bulturk.org